İnsan Kaynakları Politikası

• Doğru İnsanın Doğru İşte Çalışmasını Sağlamak
• Motive Olmuş, Sadık Çalışanlar Yaratmak ve Sürekliliği Sağlamak
• Açık, Etkin İletişim ve Eğitim Ortamı Yaratmak
• Verimliliği Sağlamak

Doğru İnsanın Doğru İşte Çalışmasını Sağlamak
Öncelikle keşfedilecek yeteneği olan, bu yeteneğine hakim, eğitime açık, grup çalışmasına katılımcı, bencil duygular taşımayan dayanışma içinde dinamik, vizyon sahibi, çalışkan, hedefleri olan kişiler aramak.

Motive Olmuş, Sadık Çalışanlar Yaratmak ve Sürekliliği Sağlamak
Bulunduğu iş yerini tamamen benimsemiş, iş yerini bir zorunluluk olarak değil, her gün kendini geliştirdiği, yeni bir ders günü olarak gördüğü, işine bağlı, iş yerinin çıkarlarını gözeten, yermeyen, kol kırılır yen içinde kalır mantığı ile çalışan, şirketini namusu gibi gören, gelip geçici basamak şeklinde görmeden çalışmayı hedefleyen ve bunu prensip haline getiren kişilere ulaşmak.

Açık, Etkin İletişim ve Eğitim Ortamı Yaratmak
İş ilişkilerinde açık olmak, bu ilişki içinde gerekli iletişimi kurmak, bunu yaparken belli kurallar ve kaidelerden yola çıkarak, gerekli eğitimi vermemiz, karşımızdakine ne istediğimizi tam olarak anlatmamız ve ondan net olarak ne beklediğimizi söylememiz gerek.
Başarı; iletişim ve eğitimdedir. Siz ne kadar eğitirseniz sizin başarınız o kadar yüksek olur.

Verimliliği Sağlamak
Çalışan personel; sağlanmış olan imkanları kullanarak ne kadar başarılı olduğunu ölçebilirsiniz. Tüm kaynakları, çevreyi, ilgili etkenleri doğru yerde, doğru zamanda, tam anlamıyla kullanması gerektiğini öğretmeliyiz ki geri dönüşü hem kendilerine hem de şirketimize faydalı olsun. Tam olarak yaptıkları işe motive ve kanalize olmalarını anlatmak gerek.

Verimliliğin yüksek olması için;
* Yeterli özgüvene sahip olmak
* Yapacağı işi anlamak (not almak)
* Hedeflerini belirlemek
* Organize etmek
* İşleyiş takibi ve kontrolünü sağlamak
* Hata varsa hatanın nerede olduğunu sorgulamak
* Zamanı iyi ve koordineli kullanmak

Eğitim İlkeleri
1. Süreklilik
2. Tüm çalışanların etkili katılımı
3. Daha iyilerle yola devam edilmesi
4. Çalışan ve yönetici iş birliği ile hazırlanması
5. Doğru zamanda, doğru insanlara, doğru eğitimlerin aldırılması
6. Eğitimlerin kurumsal kariyer planı ile uyumlu olması